=

Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείο Παίδων “Αγλαϊα Κυριακού”

=

Επιμελητής Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείο Ιατρικό Κέντρο Αθηνώνού”

=

Παιδίατρος Διεθνών Παιδιατρικών Ασθενών